update |

update

Plan M voor Magneetfestival

Magneetfestival
Productie


Op het Magneetfestival hebben wij met heel veel enthousiasme geassisteerd bij de productie van dit evenement.

Volgend jaar willen wij graag ons concept “Café de Bruine Boterham” gaan uitvoeren op het
Magneetfestival, duimen dus of dit gaat lukken!

magneetfestival.nl